Week1

วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ  อุปกรณ์
จันทร์
มุมมองการคิด /ใคร่ครวญ
- การใคร่ครวญกับตัวเอง
- มีสติอยู่กับตัวเอง
เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงตนเองกับ สิ่งต่างๆ
- ทักษะการสื่อสาร
ย้อนวันฉันเป็นเด็ก
ขั้นนำ :
- คุณคุณครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- คุณคุณครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตาลงเบาๆ อย่างมีสติอยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจลมหายใจของตัวเอง หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆ
- คุณคุณครูพานักเรียนทำ Bran Gym   2 ท่า
    - ท่ากำ แบ สลับกัน 10 ครั้ง
    - ท่างูใหญ่ สุนัขจิ้งจอก  10 ครั้ง (ประมาณ  5  นาที)
ขั้นกิจกรรม :
- คุณครูนำอุปกรณ์ที่เป็นของเล่น (ตุ๊กตา หุ้นยนต์ ของเล่นอนุบาล) มาวางไว้ข้างหน้าตัวเอง จากนั้นใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนเห็นอะไร รู้สึกอย่างไร
- คุณครูนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
- คุณครูแจกกระดาษครึ่ง  A   4 ให้นักเรียนคนละ  1 แผ่น ขณะส่งนักเรียนไหว้ขอบคุณด้วยความนอบน้อม
- คุณครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด ถ้านักเรียนเลือกได้ 1อย่าง นักเรียนจะเลือกเล่นเล่นตัวไหน เพราะเหตุใด  นักเรียนคิดถึงเหตุการณ์ไหนที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์นี้
- นักเรียนเขียนเรื่องราวของตัวเองลงกระดาษ A4  
- คุณครู นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเกี่ยวกับเรื่องราวของตัวเอง ขณะที่นักเรียนถ่ายทอดเรื่องราวคุณครู Empower กล่าวคำชื่นชมนักเรียนที่ถ่ายทอดเรื่องราวและนักเรียนที่ตั้งใจฟังเรื่องราวของเพื่อน
- นักเรียนเก็บกระดาษต่อกันมาเรื่อยๆ จนถึงคุณครู  ขณะที่ส่งนักเรียนไหวขอบคุณด้วยความนอบน้อม
ขั้นจบ :
 คุณครู Empower ชื่นชม ของคุณของเล่น   ขอบคุณเรื่องเล่า  ขอบคุณกันและกัน
 - ของเล่น
- เพลงสปา
อังคาร
การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีสติ (รำกระบอง)
- การเคลื่อนไหวร่างกาย
- กำหนดลมหายใจ
- สมาธิ
-  สติจ่อกับตัวเอง
- ฝึกการควบคุมร่างกายและจิตใจ
- เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี
โยคะ
ขั้นเตรียม :
- นักเรียนยืนกำกับสติด้วยการรับรู้ลมหายใจเข้าออกของตัวเองหายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆ ประมาณ 3 ครั้ง คุณคุณครูเปิดเพลงสปา คลอเบาๆ 
ขั้นกิจกรรม :
 - คุณคุณครูพานักเรียนยืดหยุ่นร่างกายนักเรียนยืนโดยการกางขาออกจากกันเล็กน้อยให้อยู่ระหว่างตรงกันกับไหล
    - กางแขนทั้ง ข้างออกแล้วยืนไปข้างหลังคุณคุณครูนับ 1 - 5
    - มือทั้ง ข้างจับที่ไหลแล้วหมุน  10 ครั้ง
    - หมุนคอ  5 ครั้ง
    - สะบัดข้อมือข้อเท้า ข้างละ  5  ครั้ง
- คุณคุณครูให้นักเรียนกลับมายืนในท่าที่มั่นคงและสำรวจความพร้อมของตัวเองอย่างมีสติ
- คุณคุณครูพานักเรียนทำท่าโยคะโดยนักเรียนกำหนดลมหายใจเข้าออกช้าๆ รับรู้ที่ลมหายใจของตัวเองเสมอ
จากนั้นเริ่มท่าโยคะ
ท่าที่  1  ท่าไหว้พระอาทิตย์
ท่าที่ 2  ท่าภูเขา
ท่าที่  ท่าต้นไม้
ท่าที่ 4  ท่าเก้าอี้ ขา
ท่าที่ 5  เก้าอี้  1  ขา
ท่าที่ 6  ท่าจระเข้
ท่าที่ 7  ท่างูใหญ่
ท่าที่  8  ท่าคันธนู
ท่าที่  9  ท่าตั๊กแตน
ท่าที่ 10 ท่าศพ นอนเป็นปลาดาว (Body scan)
ขั้นจบ :
คุณคุณครู Empower ด้วยการขอบคุณความตั้งใจ   ขอบคุณกันและกัน
- เพลงโยคะ
พุธ

- เห็นความเป็นมายาที่ซ้อนอยู่ในจักรวาลที่มนุษย์ สมมุติให้เกิดขึ้น 
- เห็นความจริงที่มีอยู่ในจักรวาล ว่าทุกสิ่งไม่มีอยู่จริง (เรามีอยู่จริงเพราะมีสิ่งอื่นมองเห็นเรา)
- กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
 - ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น หรือสิ่งของ
อกิจกรรม : ชื่อแสดงตัวตน
ขั้นเตรียม : กิจกรรมตบตัก ตบมือ และทำสมาธิด้วยการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกของตนเอง ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม : ครูให้นักเรียนแต่ละคนเอ่ยชื่อเพื่อนที่อยู่ด้านซ้ายมือของตนเองไปกระทั่งครบวง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด(ซุ่มถาม) ชื่อพี่ใครตั้งให้ และมีที่มาอย่างไร?“
- นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น
- ครูอ่านบทความ จุดเริ่มต้นของการตั้งชื่อให้นักเรียนฟัง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่า ทำไมเราต้องมีชื่อ  ไม่มีได้ไหม  เพราะเหตุใด?“
- นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด มีคนบนโลกใบนี้ ชื่อซ้ำกันมากมาย  แต่ทำไมเรายังแยกแยะออกได้ว่าเป็นชื่อของบุคคลใด?“
- นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น
- ครูนำ แจกันดอกไม้”  มาวางไว้ที่กลางวง
 - ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด ทำไมเราจึงเรียกว่า แจกัน   เราไม่เรียกชื่อนี้ได้ไหม  แล้วเราควรจะเรียกสิ่งนี้ว่าอย่างไร “?
- นักเรียนแต่ละคนร่วมนำเสนอความคิดเห็นของตนเอง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากการทำกิจกรรมในครั้งนี้?
- นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้
- นักเรียนส่งชิ้นงานมากลับมาที่ครู ขณะที่ส่งชิ้นงานนักเรียนรับไหว้กันและกันอย่างนอบน้อม
ขั้นจบ: ครู Empowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกันขอบคุณเรื่องราวดีๆ ขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่อยู่ร่วมกัน
- ชื่อนักเรียนแต่ละคนในห้องเรียน
- บทความ จุดเริ่มต้นของการตั้งชื่อ  
- กระดาษ ขนาด
1ส่วน 4 ของ A4
- ดินสอหรือปากกา
- เพลงสปา
  ประมวลภาพกิจกรรม
     ขั้นนำ
       
     ขั้นกิจกรรม     ขั้นสรุป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น